Турист


120.00 лв.

 • Мощност: 1 кВ
 • Гориво: клони, шишарки
 • Размер тенджера: Ø15 см.
 • Камера: 7 х 7 см.
 • Височина: 25 см.
 • Дължина: 16 см.
 • Ширина: 7 см.
 • Маса: 0.9 кг. 

Къмпинг160.00 
лв.

 • Мощност: 3 кВ
 • Гориво: клони, шишарки
 • Размер тенджера: Ø24 см.
 • Камера: 9 х 9 см.
 • Височина: 33 см.
 • Дължина: 18,5 см.
 • Ширина: 11 см.
 • Маса: 2,150 кг. 

Изтеглете инструкция

Градина
320.00 
лв.

 • Мощност: 5 кВ
 • Гориво: клони, дърва
 • Размер тенджера: Ø40 см.
 • Камера: 10 х 10 см.
 • Височина: 56 см.
 • Дължина: 36 см.
 • Ширина: 36 см.
 • Маса: 11 кг. 

Тайни

1560.00 лв.

 • Мощност: 7 кВ
 • Ефективност: 78%
 • Площ: 40 м2
 • Обем:   90 м3
 • Изход: Ø 130 мм.
 • Гориво: дърва, екобрикети
 • Размер гориво: 4-6 см.
 • Презареждане: ~50 мин.
 • Камера : 11 х 13 см.
 • Височина : 83 см.
 • Дължина : 59 см.
 • Ширина: 43 см.
 • Маса: 65 кг.

Изтеглете инструкция 

Лайт


1920.00 лв.

 • Мощност: 11 кВ
 • Ефективност: 82%
 • Площ: 60 м2
 • Обем:   150 м3
 • Изход: Ø 130 мм.
 • Гориво: дърва, екобрикети
 • Размер гориво: 6-8 см.
 • Презареждане: ~50 мин.
 • Камера : 11 х 16 см.
 • Височина : 97 см.
 • Дължина : 66 см.
 • Ширина: 45 см.
 • Маса: 80 кг.

Изтеглете инструкция 

Гамера


2280.00 
лв.

  • Мощност: 14 кВ
  • Ефективност: 87%
  • Площ: 100 м2
  • Обем:   250 м3
  • Изход: Ø 150 мм.
  • Гориво: дърва, екобрикети
  • Размер гориво: 7-10 см.
  • Презареждане: ~50 мин.
  • Камера : 11 х 18 см.
  • Височина : 101 см.
  • Дължина : 71 см.
  • Ширина: 52 см.
  • Маса: 98 кг.

  Изтеглете инструкция