КАК РАБОТИ?

Как по-точно работи:

Odoo Members

    Дърветата стоят изправени. Само долният им край гори. Огънят гори настрани/навътре. Заради добрата термоизолация на горивната камера, тя се нагрява наистина силно (600-800 С). Благодарение на това се образува силен конвенционен поток. Когато нагорещеният газ достигне металния корпус на печката, отдава по-голяма част от топлината си и рязко се охлажда, което го кара да се свие. Това довежда до понижаване на налягането след горивната камера, карайки печката да засмуква още по-силно въздух през отвора на горивната камера, създавайки собствена тяга и специфичен звук при работа. От там и названието ракетна печка.

    Истинският трик на тази печка става във „вътрешния комин“ на горивната камера. Собствената тяга заставя постоянен поток от стаята да навлиза през отвора на горивната камера, увличайки огъня и пушека настрани/навътре в печката. Там е и мястото, в което, поради огромната температура, се извършва вторичното изгаряне на пушека и дървесната газ (отделяни при първичното изгаряне) и на 90% изчезват през комина при обичайните печки и камини.


Odoo image and text block

Принципна схема на горивна камера на ракетна печка.

    На картинката е по-добре изобразено какво се случва в горивната камера. Удряйки се в нажежените стени на „вътрешният комин“, пушекът и дървесната газ изгарят и остава 99% водна пара и СО2, които обтичайки металния корпус отвътре, излизат през кюнеца.

Ракетна печка срещу обичайна печка:

 

    Най-често хората питат „Как е възможно да е в пъти по-ефикасна? Как може да отопляваш едно и също помещение с два до пет пъти по-малко дърва? Това не означава ли, че е 200%-500% по-ефективна?”

    Има два начина да отговорим на тези въпроси

    Измервайки температурата и количеството пушек, които напускат през комина, на обичайната печка на дърва и сравнявайки го с тези на ракетната печка, се установява, че много повече топлина остава вътре в дома при „Ракетата“.


И така да пресметнем:

 

    Ефективност от 75 % на обичайната печка е максимално измерената в идеални условия, без да се отчитат загубите през комина. Това, което излита през комина обаче, е около 14%-16%, което веднага снижава ефективността на около 60%.

    Ефективността от 75% е максимално измерената в идеални условия. Това, което добива един опитен потребител обаче, е по-скоро някъде около 35%. Използвайки мокри или сурови дървета, притваряйки вратичката „за по-бавно горене“, вече падаме и до 5% и по-малко при печка със 75% ефективност . Това оставя много място за подобрения. „Ракетата“ от своя страна няма приспособление за регулиране на въздушния поток за бавно и неефективно горене. Дори неопитен потребител ще има около 90% ефективно изгаряне всеки път.

    Друг въпрос е образуваният креозот, образуван в периодите с неефективно горене при намаляването на въздушния поток. Креозотът се натрупва в комина и предизвиква случайни възпламенявания в него. При „Ракетата“, ролята на комин играе „вътрешният комин“ на горивната камера, в което винаги тече пълно и контролирано изгаряне.

    Ефикасно топлоотдаване. В обикновените печки пътят на нажежените изходни газове е нищожен. На практика те излизат веднага от печката и преминават в кюнците. Кюнците се подбират да са максимално прави и с минимален брой завой с цел да се избегне намаляване на тягата. Потокът на изходящият газ е с предимно ламинарен характер и това намалява способността му да отдава топлината си. В Ракетната Печка изходящ газ има многократно удължен път. Обтича целия корпус с площ около 1,5 квадратни метра. Поради сложната траектория който изминава завивайки под прав ъгъл 3 пъти потокът на газа има силно турболентен характер. Това повишава потлоотдаването неколкократно. За това и в Ракетната Печка разликата в температурата между горивната камера и изхода достига до 10-12 пъти докато в обичайната печка 2-4 пъти.

Споделяне