ГАМЕРА е серия високоефективни печки на дърва и екобрикети. Има два до три пъти по-ниска консумация и сто пъти по-чисти емисии. Принципът й на действие се основава на ракетната печка в основата на която стои горивна камера с “L” – образна форма. Вертикалната част на горивната камера играе ролята на вторична горивна камера, която е от огнеупорен материал и силно се нагрява. В нея температурата на дима и газовете се повишава до 1000°C, което води до тяхното пълно изгаряне и допълнително топлоотделяне. Около огнеупорното ядро има допълнителна изолация която запазва високата температура през цялото време на горене.

    След като напуснат вторичната гривна камера изгорелите газове попадат в кухината между  излолираната вторична горивна камера и металния корпус. Той играе ролята на топлообменник. В него не се извършва  горене. Понеже газовете обтичат целия корпус, значително се охлаждат, което води до многократно по-добро топлоотдаване от една страна, а от друга се създава собствена тяга. Корпусът е конструиран за оптимално топлоотдаване, лекота и здравина. Кръглата форма на печката създава мощен конвекционен поток, който смесва студения въздух на пода с топлия на тавана и спомага за равномерно затопляне. ГАМЕРА е сертифицирана с 89.3% КПД, проектирана е да издържа 10 сезона и не образува нагар в комина.